bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ข่าวดี! การไฟฟ้านครหลวงยืนยัน คืนส่วนลดค่าไฟ 150 บาท

calendar_month 02 มิ.ย. 2023 / stylus Admin Chillpainai / visibility 2,569 / ข่าวท่องเที่ยว

ข่าวดี! การไฟฟ้านครหลวงยืนยัน คืนส่วนลดค่าไฟ 150 บาท


ข่าวดีดับร้อน! การไฟฟ้านครหลวงยืนยัน คืนส่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2566 ในรอบบิลเดือนถัดไป


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลคืนส่วนลดค่าไฟ 150 บาทในเดือนถัดไปหลังชำระบิลค่าไฟแล้ว ขอยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง 


การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุว่า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด ทางการไฟฟ้านครหลวงจะปรับปรุงในระบบชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชั่น MEA Smart life หรือที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต หากผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้านครหลวงจะคืนเงินส่วนลด 150 บาทให้ในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จะเป็นการจดหน่วยในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

โดยให้ส่วนลดค่าไฟต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟเพิ่มเติม สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ที่มา : GCC

เขียนโดย
Admin Chillpainai
Admin Chillpainai

realhotel