bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

เอกสารสำคัญหายทำยังไงดี?

calendar_month 11 ก.ค. 2022 / stylus Mew Chillpainai / visibility 3,471 / ข่าวท่องเที่ยว

หลายคนคงเกิดความกังวลว่าเอกสารสำคัญหายทั้ง ใบขับขี่  ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ต จะต้องทำยังไงบ้าง? ต้องแจ้งความก่อนมั้ย วันนี้มีคำตอบค่ะ 


e681566f2ff6bdb2f03fc9664d60049b141428b3.jpg

1. ใบขับขี่หาย! 

จองคิวผ่านแอปฯ กรมขนส่ง ไม่ต้องแจ้งความ แล้วนัดหมายวันทำใบขับขี่ใหม่ได้เลยสะดวกง่ายรวดเร็ว 


ขั้นตอนจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันกรมขนส่ง
1.    ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (มีให้บริการทั้งระบบ Android และ iOS)
2.    เข้าแอปพลิเคชัน จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใช้บัตรประชาชน
3.    กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและสร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ
4.    เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่
5.    เลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาต
6.    เลือกประเภทบริการที่ต้องการ เช่น ต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี หรือต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี เป็นต้น
7.    เลือกวันและเวลาที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ จากนั้นกดยืนยันการจอง
8.    แคปภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งในวันนัดหมาย


เอกสารที่ต้องเตรียมในวันนัดหมายทำใบขับขี่
1.    บัตรประชาชนฉบับจริง
2.    ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน ประทับตราสถานพยาบาลชัดเจน


ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่กับกรมการขนส่ง
1.    ยื่นเอกสารและหลักฐานการจองคิวผ่านแอปฯ แก่เจ้าหน้าที่
2.    เขียนใบคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
3.    ตรวจสภาพร่างกาย 4 ประการ คือ ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง
4.    ชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่และรอรับใบขับขี่


* อย่าลืมนะคะทุกคนไม่มีใบขับขี่อาจมีโทษตามกฎหมายปรับ 1,000 บาทหรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ * 


2. ทะเบียนบ้านหาย! 

สามารถทำได้ดังนี้

เจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่สามารถใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้านได้


หรือ หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
3. บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย
4. ค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

3. พาสปอร์ตหาย! 

กรณีทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหายในไทย ขั้นตอนต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่ อย่างแรกคือต้องแจ้งความกับทางตำรวจก่อน จากนั้นนำใบรับแจ้งความมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

โดยสามารถขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนออกเดินทางไปยังต่างประเทศได้ที่ จุดบริการทำพาสปอร์ตได้ ส่วนใครไม่อยากต้องไปยืนต่อแถว รอคิวให้เสียเวลา ก็สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ล่วงหน้าได้เช่นกัน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ของทางสถานกงสุล https://www.qpassport.in.th/#/landing


สำหรับการยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
- สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต
- รับบัตรคิว
- ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง
- วัดส่วนสูง
- เก็บลายนิ้วมือ
- ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
- ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง (รอ 1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก , moneyguru.co.th 

เขียนโดย
Mew Chillpainai
Mew Chillpainai