bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

calendar_month 21 ก.ค. 2021 / stylus Admin Chillpainai / visibility 11,024 / ข่าวท่องเที่ยว

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกันสังคมเพิ่มช่องทางการสมัครหรือชำระเงิน มาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครหรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


วิธีการสมัครสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 

1. สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ ฟรี! ได้ที่นี่ >> https://chill.travel/2Uwd1HY 

2. เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือจะชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่างให้ครบถ้วน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือจะชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือนำบัตรประชาชนไปยื่นสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11  และเคาน์เตอร์บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ดังนี้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือจะชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา : https://chill.travel/3rB6wQp 

เขียนโดย
Admin Chillpainai
Admin Chillpainai