bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

เปิดขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับองค์กรและหน่วยงาน

calendar_month 10 มิ.ย. 2021 / stylus Admin Chillpainai / visibility 13,531 / ข่าวท่องเที่ยว

เปิดขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับองค์กรและหน่วยงาน


"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น เริ่มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เปิดขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับองค์กรและหน่วยงานวันนี้ (10 มิ.ย.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น) ผ่านเว็บไซต์ www.chulabhornhospital.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควต้าต่อไป

2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

3. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

5. องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

- เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท

6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

- สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด


ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่านสอบถามโทร 0 2576 6833-35


ขอบคุณข้อมูลจาก : TNN Online

เขียนโดย
Admin Chillpainai
Admin Chillpainai

realhotel