bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นำมาใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Chillpainai.com (“เว็บไซต์ของเรา”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่มีความปลอดภัยวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังให้ข้อมูลสิทธิของคุณเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ โดยที่บุคคลอาจถูกระบุตัวตนได้โดยอ้างอิงจากชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลระบุตำแหน่ง สิ่งระบุตัวบุคคลออนไลน์ (เช่น IP address) หรือปัจจัยอื่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลักษณะทางกายภาพของบุคคลนั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราทำการประมวลผล รวมถึงวิธีการที่คุณจะขอให้เราลบ ปรับปรุง โอน และ/หรือให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา โปรดให้เวลากับการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยควรอ่านควบคู่กับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายคุกกี้ของเราการดำเนินการของเราในการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับมาเท่านั้น ไม่ว่าจะได้รับมาโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามจากการติดต่อระหว่างคุณกับบุคคลที่สามหรือจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น (เช่น เมื่อคุณเข้าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ หรือคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามนั้น)

 

เราจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ 

คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยตรง ตัวอย่างของกรณีดังกล่าว ได้แก่ เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเราหรือการซื้อสินค้าและบรการของเรา สมัครรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ข้อเสนอแนะกับเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประเภทเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ พฤติกรรมและลักษณะการใช้เว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม โดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวอาจรวมถึงผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการโรงแรมและยานพาหนะ และบุคคลที่สามที่ให้บริการทางเทคนิคกับเราเพื่อให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ของเราและบริการของเราได้เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของเรา

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเรา ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเรา ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและช่องทางติดต่ออื่นๆ ทั้งหมด เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเราและเว็บไซต์ของเรา

 

ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม

หากคุณเข้าร่วมงานกิจกรรมของเรา เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณ เช่น เราอาจขอให้คุณทำแบบสอบถาม แบบแสดงข้อเสนอแนะหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้น

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล 

- เพศ 

- อายุ 

- วันเดือนปีเกิด 

- สัญชาติ 

 

ข้อมูลติดต่อ

- ที่อยู่ปัจจุบัน 

- อีเมลแอดเดรส 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

 

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

- หมายเลขประจำตัวประชาชน

- หมายเลขหนังสือเดินทาง

- สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

 

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

- ชื่อบัญชี

- เลขที่บัญชี 

- รหัสผ่านบัญชี 

 

ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

 

ข้อมูลการใช้บริการ

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

- ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

- หมายเลขไอพี (IP Address)

- ข้อมูลคุ้กกี้

- ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 

 

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

- เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ 

 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด

- การสำรวจความเห็นของลูกค้า

 

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

- หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ

- ประเภทอุปกรณ์

- รุ่นและยี่ห้อเครื่อง

- รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลข้อความและเสียงสนทนาระหว่างคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

- ข้อมูลการบันทึกเสียง

- ข้อมูลการบันทึกข้อความ

 

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

- ข้อมูลจีพีเอส

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเปิดใช้งานบลูทูธ)

 

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

- บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

- ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

 

ข้อมูลอื่นๆ 

- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ 
ลิงก์และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่นำมาใช้บังคับเมื่อคุณใช้ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเมื่อคุณขอรับบริการจากบุคคลที่สาม

 

การเข้าชมและมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์อื่นใดหรือการตกลงกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะเป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของเราเชิญชวนให้คุณเชื่อมต่อกับเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Instagram เมื่อคุณคลิกลิงก์ที่นำไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว คุณจะถูกโอนย้ายจากเว็บไซต์ของเราไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ) ของแพลตฟอร์มดังกล่าวจะนำมาใช้บังคับกับคุณ

 

เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมหรือสนับสนุนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

 

เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมหรือของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่คุณติดต่อด้วยและหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการ โปรดติดต่อเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การให้บริการของเราและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของเราเท่านั้น และจะไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นก็ต่อเมื่อเราสามารถกระทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น เราจะจัดให้มีข้อตกลงตามสัญญาและกลไกการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แบ่งปันและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูล การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัย

 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

องค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ให้บริการแอปพลิเคชัน/ฟังก์ชัน การประมวลผลข้อมูล หรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามซึ่งสนับสนุนการให้บริการของเราและช่วยจัดหา ดูแลและจัดการระบบไอทีภายในองค์กร บุคคลที่สามดังกล่าวอาจรวมถึง ผู้ให้บริการไอที ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ ระบบควบคุมการระบุตัวตน การโฮสและจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรองข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับและอำนวยความสะดวกในการทำงานระบบคลาวด์จะตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วโลกและข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในศูนย์ใดศูนย์หนึ่งก็ได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 

ผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ให้บริการยานพาหนะและกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เมื่อคุณส่งข้อซักถามเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงแรมหรือผู้ให้บริการยานพาหนะ เราจะแบ่งปันข้อซักถามของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสมัครใจให้กับเรา) ให้กับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้บุคคลที่สามนั้นสามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามที่คุณร้องขอได้

 

ผู้ให้บริการการชำระเงินและธนาคาร เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามซึ่งช่วยเราในการดำเนินการการชำระเงินและการคืนเงิน

 

พันธมิตรทางธุรกิจในงานกิจกรรมและผู้รับจ้าง เมื่อเราจัดงานกิจกรรม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินงานและจัดการงานกิจกรรมดังกล่าว หากเราจัดงานร่วมกับองค์กรอื่น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรดังกล่าวเพื่อการใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้น

 

การทำการตลาดทางอีเมลและผู้เชี่ยวชาญการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือเราในการจัดการฐานข้อมูลทางการตลาดและในการส่งข้อความสื่อสารทางการตลาดและข้อความสื่อสารกับสมาชิกทางอีเมล

 

ผู้รับจ้างให้บริการทางไปรษณีย์และให้บริการจัดส่งสินค้า เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับจ้างซึ่งช่วยเหลือเราในการส่งข้อความสื่อสารทางการตลาดและข้อความสื่อสารกับสมาชิกทางไปรษณีย์

 

องค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือเราในการจัดกิจกรรมการจับรางวัล การแข่งขันชิงรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

 

ตัวแทนจัดหางานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้จัดหางานภายนอก ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ทำการตรวจสอบประวัติในนามของเราและนิติบุคคลอื่นภายในกลุ่มบริษัทของเรา

 

ผู้สอบบัญชี ทนายความ นักบัญชีและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทผู้ให้บริการวิชาชีพซึ่งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการจัดการองค์กรของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เราอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแล เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ หรือบุคคลที่สามอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม เราอาจได้รับคำขอเป็นครั้งคราวจากบุคคลที่สามที่มีอำนาจขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในการตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การสืบสวนสอบสวนในทางอาชญากรรม หรือเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย เราจะทำตามคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็ต่อเมื่อเราสามารถกระทำได้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามไม่จำกัดเพียงกรณีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาจมีกรณีอื่นที่ทำให้เราต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของเรา และการให้บริการของเรา

 

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ บ.ชิล มีเดีย จำกัด เลขที่ 89 พหลโยธิน ซอย 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพ 10400

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ info@chillpainai.com หรือโทร 02-617-0030