bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

SGT.MAJ.Thawee Folk Museum

อำเภอเมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก

 

พิพิธภัณฑ์จ่าทวีหรือบ้านจ่าทวี ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย “ลุงจ่า” หรือ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ลุกจ่าเป็นคนคนเริ่มสะสมของเก่าจากที่เขามีอยู่แล้วและจากที่ตระเวนขอซื้อจากชาวบ้าน ของบางอย่างก็ชำรุดใช้ไม่ได้แล้วซึ่งลุงจ่าก็นำมาสะสมและจัดเรียงประเภทไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อน ภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นสามอาคารมีของสะสมเช่น เครื่องมือเกษตรกรรม เครื่องหีบห้อยกลั่นน้ำอ้อยสมัยก่อนโดยใช้แรงวัวและควาย มีพันธุ์ปลาท้องถิ่นพิษณุโลก และสินค้าพื้นบ้านและของที่ระลึกให้คนที่เข้าชมได้ซื้อติดไม้ติดมือกันไป