bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

KosimBeeNaRanong Museum

กันตัง, ตรัง

 

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่นี่เป็นบ้านพระยารัษฎาฯ เป็นหลักฐานสำคัญของการตั้งเมืองกันตัง และพระยารัษฎาฯ เป็นคนส่งเสริมการปลูกยางพารา จนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้อีกด้วย