bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ตลาดน้ำ 4 ภาค

Pattaya Floating Market

พัทยา, ชลบุรี

 

ตลาดน้ำ 4 ภาค เสน่ห์พัทยาแห่งใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวม ของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เสน่ห์ แห่งใหม่ในเมืองพัทยา แหล่ง รวม สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุดเดียวกัน ถือเป็น แหล่ง ช็อปปิ้งใหม่ ที่มีจุดขายในตัวเองและไม่เหมือนใคร ภายใน ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็น ส่วนจุดเข้าชมย่อย อาทิ เช่น ทุ่งทานตะวัน พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก อีกทั้งยังเป็น แหล่ง ช็อปปิ้ง สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ทั้งหมด 114 ร้านค้า รวมไปถึงการแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชมทัศนียภาพตลาดน้ำ ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์การกสิกรรมไทย ที่แปลงเกษตร สาธิต และสมุนไพรไทย เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ รู้จักความเป็นมา ในอดีตของการค้าขายทางสายน้ำ รวมไปถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทั้ง 4 ภาค(live & learn) ไม่ว่าจะเป็น การทำนาปลูกข้าว ,การทอผ้าไหม,การทำขนมไทยโบราณ หรือการ ศึกษาถึงภูมิทัศน์ ของผู้ที่อยู่อาศัย และทำการ ค้าขายบนสายน้ำ