bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

Memorial Bridge

ปาย, แม่ฮ่องสอน

 

ไปปายทั้งที ก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสัมผัสอากาศสบายๆ แวะถ่ายรูปที่ "สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นทางลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้รอบๆ บริเวณที่ตั้งของสะพานท่าปายยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากๆ