bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

อ่าวบางเบ้า

Bangbao bay

เกาะช้าง, ตราด

 

อ่าวที่อยู่ทางใต้สุดฝั่งตะวันตก ทำาเลเหมาะสำหรับกำาบังคลื่นลม จึงมี หมู่บ้านชาวประมงตั้งรกรากอยู่ตามชายฝั่ง บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพาน เชื่อมถึงกัน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งทัวร์ดำาน้ำใกล้ๆ เกาะ ร้านอาหาร ทะเลและโฮมสเตย์ของชาวบ้านอยู่หลายแห่ง