bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน

Phi Ta Khon Museum

ด่านซ้าย, เลย

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพนชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยว กับประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีขึ้นชื่อของอำเภอด่านซ้าย และยังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดเลย ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน และวิธีการทำหน้ากากผีตาโขน นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกเกี่ยวกับผีตาโขนจำหน่ายอีกด้วย