bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ไนท์บาซาร์เชียงใหม่

Chiangmai Night Bazaar

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 

ตลาดไนท์บาซาร์ตั้งอยู่ในย่านใจเมืองเชียงใหม่บนถนนช้างคลาน สองฝั่งข้างทางมีร้านรวงให้ช็อปปิ้งเยอะแยะมากมายตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร นอกจากร้านค้าก็ยังมีโรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าให้ช็อปกันกระจาย