bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

จุดชมวิวสามอ่าว

Karon View Point

เกาะภูเก็ต, ภูเก็ต

 

เมื่อขึ้นไปบนจุดชมวิว 3 อ่าว สามารถมองเห็น หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาดกะรน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบโค้งแบบเสี้ยวพระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว เป็นสถานที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมสำหรับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ละลึกอีกด้วย