bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (วัดพระใหญ่)

Phra Phutthamingmongkol Eaknakakeeree

เกาะภูเก็ต, ภูเก็ต

 

พระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ สีขาวเด่นอยู่บนยอดเขา เห็นได้แต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในวัดยังมี เจ้าแม่กวนอิม พระรูปของพระเจ้าตากสินรัชกาลที่ 5 พระองค์เจ้ากรมหลวงชุมพรฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ไว้สำาหรับให้ผู้มาเยือนได้สักการะ