bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

สถานีรถไฟหัวหิน

Hua Hin Train Station

หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 

ถือเป็นสัญลักษณ์ของหัวหินอีกที่หนึ่ง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อนที่สร้างตัวอาคารด้วยไม้ ดูขลัง และสวยงาม น่าไปถ่ายรูปสักแช๊ะไว้เป็นที่ระลึก และในบริเวณสถานีรถไฟหัวหินนี้ มีการนำาโบกี้เก่าอายุกว่า 50 ปี มาปรับปรุงเพื่อจัดทำาเป็นห้องสมุดรถไฟ เพื่อให้ บริการประชาชนฟรีอีกด้วย