bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

Mrigadayavan Palace

ชะอำ, เพชรบุรี

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถและทรงพระสำาราญในฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วันนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศนมฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องทำาหนังสือถึงผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-508-443-4