bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

เยี่ยมบ้านพ่อ วังสวนจิตรลดา

calendar_month 21 ต.ค. 2016 / stylus Admin Chillpainai / visibility 54,367 / สถานที่ยอดนิยม


"..ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรลดาและบริเวณสวนจิตรลดา ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงทำงานอย่าง "หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน" ด้วยพระองค์เอง..." (คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2523)พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระราชวังดุสิตนั้นเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ ด้านทิศเหนือจดถนนราชวิถี ทิศตะวันออกจดถนนสวรรคโลก ทิศใต้จดถนนศรีอยุธยา ทิศตะวันตกจดถนนพระราม 5 เป็นพระตำหนักที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่นด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ เขียวขจีด้วยนาข้าว ไร่หม่อน สวนป่า และพรรณไม้นานาชนิด รอบนอกแวดล้อมด้วยคูน้ำทั้งสี่ด้าน สัญลักษณ์ที่บ่งบอกผู้สัญจรไปมาว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ ณ ที่นี้คือ ธงมหาราชสีเหลืองที่โบกสะบัดปลิวไสวอยู่บนยอดเสาเหนือพระตำหนัก
 
 แม้วันนี้…เราอาจไม่มีโอกาสเห็นธงสีเหลืองโบกสะบัดบนยอดเสาของพระตำหนักจิตรลดาฯ อีกต่อไป แต่สถานที่แห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งพระปณิธานแห่งองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยสะท้อนผ่านโครงการส่วนพระองค์บนผืนดินเกือบทุกตารางนิ้วของสวนจิตรลดา
 
 ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่บ้านของพระองค์ท่าน แต่เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ แก่ลูกๆ ของพระองค์ท่านด้วย โดยเป็นทั้งศูนย์วิจัยพัฒนา และอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย

 1) กลุ่มงานเกี่ยวกับนม


 2)กลุ่มงานเกี่ยวกับข้าว


 3)กลุ่มงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้


 4)กลุ่มงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง (พลังงานทดแทน) ได้แก่ การผลิตแอลกอฮอล์ การผลิตแก๊สโซฮอล์ และดีโซฮอล์ การผลิตไบโอดีเซล


 5)กลุ่มงานอื่นๆ โรงปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเลี้ยง และแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง โรงเพาะเห็ด โรงน้ำดื่ม โรงน้ำผึ้ง และโรงหล่อเทียนหลวง


                                  แผนผังโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา                                                    


 
 สำหรับผู้สนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานสามารถเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่ งานนำชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เปิดรับได้ 200 คนต่อวัน โทร. 0-2282-8200 โดยจะต้องติดต่อมาล่วงหน้าก่อน 3 เดือน เพื่อนัดวันเข้าชม จากนั้นต้องทำหนังสือขออนุญาตมาที่ ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อมีหนังสือตอบกลับไป
 
 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook เรารักพระเจ้าอยู่หัว, www.rspg.or.th, http://kanchanapisek.or.th/

เขียนโดย
Admin Chillpainai
Admin Chillpainai