bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์

Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden

บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า สวนบางกระเจ้า สวนแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ เป็นสวนสาธารณะที่ไว้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายสำหรับประชาชน นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและในพื้นที่ใกล้เคียง ที่นี้จึงเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสแห่งหนึ่งของคนเมือง ที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และเหมาะสำหรับการหลบหนีความวุ่นวายในเมือง