bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

วัดบ้านเชี่ยน

Watbanchain

เมืองชัยนาท, ชัยนาท

 

วัดบ้านเชี่ยน เป็นวัดกลางน้ำที่มีเซื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท สัญนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาสักการะ หลวงพ่อโต เพื่อเป็นสิริมงคล ทำบุญขอพร ก่อนจะเดินทางกลับก็ได้นะคะ