bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

Khai Bang Rachan Park and Monument

สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

 

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสรณ์สถานที่น่าจดจำและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นสถานที่จำรองเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นราว พ.ศ. 2308 ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยอุทยานวีรชนค่ายบางระจันได้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆไว้มากมาย อาทิเช่น ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.