แพ็คเกจตรัง 3 วัน 2 คืน พักที่ Je T'aime Hotel หรือ Thumrin Hotel + ทัวร์เกาะยา เกาะไหง +อาหารเที่ยง , 2 ท่าน

฿ 3,999 ฿ 7,998

Sold By: Sea cool tours

รวมบริการ

ที่พัก คืน ที่ Je T'aime Hotel หรือ Thumrin Hotel 

ทัวร์ทะเล+อาหารเที่ยง(วันไปทัวร์)

รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น / เสื้อชูชีพ

ประกันภัยการเดินทาง

ไกด์

ไม่รวมบริการ

รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม

ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม

- ไม่มีอาหารเช้า

หมายเหตุ 

เดินทางเข้าพักได้ตั้งแต่  มิย.   - 30 ก.ย. 67

- ท่านที่ 3 (เสริมเตียง) ชำระค่าใช้จ่ายครึ่งนึงของโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการจอง : เช็ควันเดินทางและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @Chillpainai 

 

(Available)

แพ็คเกจตรัง 3 วัน 2 คืน พักที่ Je T'aime Hotel หรือ Thumrin Hotel + ทัวร์เกาะยา เกาะไหง +อาหารเที่ยง , 2 ท่าน

โปรแกรมเดินทาง

วันที่ 1 : เช็คอิน

ให้ท่านเดินทางเข้าโรงแรมด้วยตัวเอง (เช็คอินเข้าที่พักได้ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป)

Je T'aime Hotel

Thumrin Hotel


วันที่ 2 : ทัวร์เกาะยา เกาะไหง

08.00 น. : รถรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

09.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือปากเมง ทำการลงทะเบียนประกันและขึ้นเรือ

09.30 น. : ออกเดินทางสู่ เกาะยา ชมความงามของปะการังและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามของใต้ท้องทะเลตรัง

10.30 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะไหง สัมผัสบรรยากาศการดำน้ำ เยี่ยมชมปะการังหลากหลายชนิด

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงามบนเกาะไหง หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น. : เดินทางกลับท่าเรือปากเมง

17.00 น. : ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมส่งทุกท่านเดินทางกลับที่พัก


วันที่ 3 : เช็คเอ้าท์

ให้ท่านทำการเช็คเอาท์จากโรงแรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (เช็คเอาท์ได้ไม่เกิน 12.00 น.)

 

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

คุยกับแอดมิน