แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน พักที่ Bossotel Hotel + ทัวร์ดอยอินทนนท์ + อาหาร 3 มื้อ , 2 ท่าน

฿ 4,999 ฿ 9,998

Sold By: Sea cool tours

รวมบริการ

- ที่พัก 2 คืน (Bossotel Hotel)

- อาหาร 3 มื้อ

- ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์

- รถรับส่ง (วันไปทัวร์ดอยอินทนนท์)

- ประกันภัยการเดินทาง + ไกด์

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆสำหรับคนไทย

ไม่รวมบริการ

รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม

ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ 

- เดินทางได้ตั้งแต่ 1 กค.66 - 31 ตค.67

- กรณีเข้าพักช่วง 20 ธค. 66 - 10 มค. 67 และ 10-17 เมย. 2567 เพิ่มท่านละ 600 บาท

- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการจอง : เช็ควันเดินทางและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @Chillpainai 

 

(Available)

แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน พักที่ Bossotel Hotel + ทัวร์ดอยอินทนนท์ + อาหาร 3 มื้อ , 2 ท่าน

โปรแกรมเดินทาง

วันที่ 1 : เช็คอิน

ให้ท่านเดินทางเข้าโรงแรมด้วยตัวเอง (เช็คอินเข้าที่พักได้ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป)

 


วันที่ 2 : ทัวร์ ดอยอินทนนท์

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

08.00 น. : รถรับท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางสู่ทัวร์เชียงใหม่ อินทนนท์

-พาชมยอดเขา ดอยดินทนนท์ อันเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย

-เยี่ยมชม เจดีย์คู่ ที่สร้างขึ้นบนยอดเขาที่สูงชัน

12.00 น. : รับประทานอาหารเที่ยง (2)

- ศึกษาเส้นทางธรรมชาติอ่างกาหลวง

- เยี่ยมชมตลาดชาวเผ่าม้ง และชมวัฒนธรรม วิถีชีวิตภายใต้โครงการหลวง

- เยี่ยมชมแปลงนาข้าวเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแม่กาหลวง

- ชมความสวยงามของน้ำตกสิริธารและน้ำตกวชิรธาร ที่มีความสูงถึง 80 เมตร

17.00 น. : นำทุกท่านเดินทางกลับยังโรงแรมที่พัก


วันที่ 3 : เช็คเอ้าท์

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

10.00 น.: เช็คเอ้าจากโรงแรมที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (เช็คเอาท์ได้ไม่เกิน 12.00 น.)

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

คุยกับแอดมิน