bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โตเกียว ฟูจิ ชมงานประดับไฟ SAGAMIKO ILLUMINATION

฿ 43,888

โดย : Chill Travel

  • พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ 
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ 
  • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ 
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  หรือ  เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท 
  • ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ SAGAMIKO ILLUMINATION ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง 
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก 
  • สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) 
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ 
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) 


 

download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
จันทร์, 25 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
48,888
อังคาร, 26 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
48,888
พุธ, 27 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
55,888
พุธ, 27 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
55,888
พฤหัส, 28 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
59,888
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
59,888
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
59,888
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
59,888
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
59,888
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 04 ม.ค. 2024
48,888
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
ศุกร์, 05 ม.ค. 2024
43,888
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
8 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 23.55 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – จังหวัดคานากาว
วันที่สาม สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิ
วันที่สี่ เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -
5 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 YUKARI NO MORI
3 THE HEDISTAR HOTEL NARITA
4 THE HEDISTAR HOTEL NARITA
5
check อาหารบนเครื่อง 1 มื้อ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก
check ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
check โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ พัก2-3 ท่าน
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
check ค่าเบี้ยประกันวงเงิน 1,000,000 บาท
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
close ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
close ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าเกิน
close ค่าภาษีน้ำมัน
close ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ 2,000 บาท
close ค่าตรวจ ATK และ RT-PCR

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<< 

** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 6,000 บาท/ท่าน 

ราคานี้ ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป** สำหรับลูกค้าท่านที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว (JOINTOUR) ราคาทัวร์ 35,888 บาท / ท่าน (มีจำนวนจำกัด) 

**อัพเดทล่าสุด (27/03/2566) จากทางสายการบิน กรณีกระเป๋าแตกหักหรือชำรุดเนื่องจากทางสายการบินหรือใดๆก็ตาม ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ซึ่งประกันการเดินทางที่ทางบริษัททำให้จะ ไม่รวมค่าประกันกระเป๋าเดินทาง   
หากผู้เดินทางสนใจซื้อเพิ่มเติม สามารถสอบถามราคากับทางเซลล์ได้เลยค่ะ** 


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes