bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค

฿ 39,888

โดย : Chill Travel

 • ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค  
 • ไฮไลท์!! ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  
 •  ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม  
 •  เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ  
 • เยือน ไร่วาซาบิไดโอ ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  
 • ชมเมืองเก่าสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ณ เมืองนาราอิ  
 • ชมสวนญี่ปุ่น และเยือน วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต  
 •  ช้อปปิ้งจุใจ ณ แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และย่านชินไซบาชิ  
 • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ  
   
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อังคาร, 26 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 01 ต.ค. 2023
39,888
พฤหัส, 28 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 03 ต.ค. 2023
39,888
พฤหัส, 28 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 03 ต.ค. 2023
39,888
ศุกร์, 29 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 04 ต.ค. 2023
39,888
เสาร์, 30 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
40,888
อาทิตย์, 01 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 06 ต.ค. 2023
40,888
จันทร์, 02 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 07 ต.ค. 2023
40,888
อังคาร, 03 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
39,888
อังคาร, 03 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
40,888
พุธ, 04 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
40,888
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
8 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 00.55 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน – ย่านกิออน – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่สาม เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ
วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองเก่านาราอิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ห้า เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant -
6 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 HOTEL THE B NAGOYA
3 ALPICO PLAZA HOTEL
4 THE B NAGOYA
5 HOTEL SARASA SHINSAIBASHI
6
check อาหารบนเครื่อง 1 มื้อ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก
check ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
check โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ พัก2-3 ท่าน
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
check ค่าเบี้ยประกันวงเงิน 1,000,000 บาท
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
close ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
close ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าเกิน
close ค่าภาษีน้ำมัน
close ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ 1,500 บาท
close ค่าตรวจ ATK และ RT-PCR

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<  

** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ /  
Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ท่าน  

  ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับลูกค้าท่านที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว (JOINTOUR)ราคาทัวร์ 28,888 บาท / ท่าน (มีจำนวนจำกัด)  

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes