ข้อมูลที่เที่ยว

น้ำพุร้อนท่าปาย
น้ำพุร้อนท่าปาย

ปาย, แม่ฮ่องสอน

น้ำตกหมอแปง
น้ำตกหมอแปง

ปาย, แม่ฮ่องสอน

ถนนคนเดินปาย
ถนนคนเดินปาย

ปาย, แม่ฮ่องสอน

ชุมชนโพธิ์ร่มรื่น
ชุมชนโพธิ์ร่มรื่น

ปาย, แม่ฮ่องสอน

กองแลน
กองแลน

ปาย, แม่ฮ่องสอน

ถนนคนเดินวัวลาย
ถนนคนเดินวัวลาย

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ
ถนนคนเดินท่าแพ

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

เขาใหญ่, นครราชสีมา

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

มวกเหล็ก, สระบุรี

ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า

เทิง, เชียงราย

หอนาฬิกาเชียงราย
หอนาฬิกาเชียงราย

เมืองเชียงราย, เชียงราย

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น

เมืองเชียงราย, เชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ
สามเหลี่ยมทองคำ

เมืองเชียงราย, เชียงราย

แม่สาย
แม่สาย

แม่สาย, เชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

เมืองเชียงราย, เชียงราย

ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง
ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง

ดอยตุง, เชียงราย

บ่อนํ้าร้อนเวียงป่าเป้า
บ่อนํ้าร้อนเวียงป่าเป้า

เวียงป่าเป้า, เชียงราย

วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

บ้านถวาย
บ้านถวาย

หางดง, เชียงใหม่