ข้อมูลที่พัก

พันธุ์มาลีโฮม
พันธุ์มาลีโฮม

นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่

บรรทมสถาน
บรรทมสถาน

นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่

ฮัลโหล ดอร์มเทล
ฮัลโหล ดอร์มเทล

นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่

คาซ่า 2511
คาซ่า 2511

นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่

เกตวา
เกตวา

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่